telefon kom. 698 937 855, 696 552 999
adres skrzynki e-mail: w_mal@poczta.onet.pl

W celu rezerwacji pokoju zalecany jest kontakt drogą e-mail:

w_mal@poczta.onet.pl